Home

Telers die verantwoord ondernemen

De glastuinbouw en duurzaamheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij opereren in een energie intensieve sector en zijn afhankelijk van natuurlijke bronnen zoals schoon water. Wij nemen onze verantwoordelijkheid door op tal van terreinen ons in te zetten voor duurzaamheid. Voorbeelden zijn het aardwarmteproject, biologisch telen, de juiste aandacht voor onze medewerkers en het voorkomen van water- en voedselverspilling. In Portugal beschikken we over warmtekrachtkoppelingen (wkk’s) waarmee we een optimale benutting realiseren van restwarmte, elektra en CO2.

Kwaliteitszorg

Wij werken constant en doelbewust aan het optimaliseren van onze processen. Onze manier van werken is vastgelegd in handboeken en gecertificeerd. Hiermee krijgen thema’s als voedselveiligheid en duurzaamheid structurele aandacht bij de teelt en verpakking van onze producten. Periodiek wordt door middel van audits vastgesteld dat aan de standaards wordt voldaan. Ook kijken we of er verbeterpunten zijn.

Wij beschikken onder meer over de volgende certificeringen:

Biologische gewasbescherming

Biologisch telen vinden wij vanzelfsprekend. Ziekten en plagen worden hierbij beheerst door gebruik te maken van natuurlijke vijanden. Onze medewerker gewasbescherming is continu op zoek naar het juiste evenwicht. Op deze wijze telen we een schoon en veilig product en voldoen onze paprika’s aan de strengste norm.

Betrokken werkgever

Voor onze medewerkers zijn we een betrokken werkgever. Doordat we een relatief kleine - en platte - organisatie zijn, besteden we meer aandacht aan mensen. Wie talent en ambitie heeft, krijgt de ruimte om door te groeien. Wij zorgen voor goede werkomstandigheden waarbij veiligheid voorop staat.

Aardwarmte, CO2 en zon

De benodigde warmte voor ons bedrijf in Honselersdijk is afkomstig uit de aardbodem. Samen met een aantal vooruitstrevende telers participeert Frestia in geothermieproject Aardwarmte Vogelaer. Alleen al op ons bedrijf bespaart dit 70% op het verbruik van fossiele brandstoffen, vergelijkbaar met het energieverbruik van 1.500 huishoudens!

Onze planten hebben naast warmte, licht en voedingsstoffen ook CO2 nodig om te groeien. Deze CO2 betrekken we als restproduct van de Shell raffinaderij in Pernis. Hierdoor zijn onze kassen een deel van het jaar per saldo CO2 gebruiker in plaats van dat CO2 wordt uitgestoten.

Het bedrijf in Honselersdijk is voorzien van zonnepanelen waarmee de onderneming voor 35% zelfvoorzienend is in elektriciteit.

Meer weten over hoe wij duurzaamheid in de praktijk brengen?

Aardwarmte Vogelaer