Blog

Nieuwe start in innovatie en robotisering dankzij de GearPerfomer

Bij Frestia ligt het accent op smaak, innovatie en klantgericht denken. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe inzichten en ontwikkelingen om de kwaliteit van ons product te verbeteren en het teeltproces te optimaliseren. De GearPerformer van Gearbox is hier de perfecte invulling voor, we zien de Performer als het begin van een nieuwe start in innovatie en robotisering op het bedrijf.

Maar wat is en doet de GearPerformer?

Wij verwachten met de GearPerformer nog beter te anticiperen op (toekomstige) vraagstukken als arbeidsbesparing, kwaliteitsverbetering en klant specifieke wensen. De GearPerformer wordt ingezet in de kwaliteitsbeoordeling van snackpaprika’s. Er gaan ruim 300 paprikaatjes per minuut over de band die uitgeselecteerd moeten worden op kwaliteit. De snackpaprika ging tot voor kort door de ogen van twee mensen. Met dit volume is het niet altijd mogelijk om alle producten die niet aan de kwaliteitsstandaarden voldoen er 100 procent uit te halen. Daarnaast wordt de beschikbaarheid van personeel een steeds grotere uitdaging.

De vraag ontstond: wat kan robotisering voor de optimalisatie van de bedrijfsprocessen betekenen en wat kunnen we ermee met het product. We zijn op zoek gegaan naar een goede samenwerkingspartij en kwamen zo bij Gearbox terecht. We gingen samen om tafel om te bekijken hoe de nieuwe machine eruit moest gaan zien en aan welke eisen die moest voldoen. Het proces van conceptidee naar oplevering duurde zo’n anderhalf jaar. 

Door cameratechniek, slimme AI-software en robotica bij elkaar te brengen, is het apparaat in staat de kwaliteit van het product aan alle kanten te beoordelen en de paprika’s die niet aan de eisen voldoen eruit te vissen. We krijgen via een rapportagetool realtime inzicht in de kwaliteit van een partij. We zijn de komende tijd bezig met Gearbox om de machine nog beter in te regelen op kwaliteitseisen: hij wordt iedere dag slimmer en beter.

Een schat aan data

Een mooie bijkomstigheid is dat de GearPerformer enorm veel data genereert, waarmee de bedrijfsprocessen in de kas geoptimaliseerd kunnen worden. Het apparaat geeft ons een bron van nieuwe inzichten van zaken die we voorheen niet zo expliciet in beeld hadden. We weten nu precies wat de eigenschappen van een partij zijn en hoeveel procent welke lengte heeft. Ook kunnen we de raseigenschappen beter monitoren.

Daarnaast kunnen we nu nog meer op klantniveau sturen, niet alleen wat betreft kwaliteit, maar ook op de wensen van de klant. „Stel, we sorteren de snackpaprika’s op een bepaalde maatvoering. Te kleine of te grote paprika’s worden er dan automatisch uitgehaald. Hiermee kunnen wij dan weer een nieuw segment in de markt zetten. We willen meer gaan differentiëren richting onze klanten toe.

Lees het gehele interview van ons met Gearbox