Blog

Omgaan met de water schaarste in Portugal

Tegenwoordig hebben klimaatveranderingen gevolgen voor mensen overal ter wereld en ook voor de watercyclus. Wij moeten ons bij Frestia ook aanpassen aan deze veranderingen en de juiste maatregelen nemen om voorbereid te zijn op de toekomst.

In Portugal, in onze regio, zien we dat de totale hoeveelheid neerslag van jaar tot jaar afneemt. Zo'n 10 jaar geleden konden we tijdens het seizoen ongeveer 450-600 mm neerslag verwachten en nu zou 350-400 mm al geweldig zijn. Een van onze belangrijkste waterbronnen, de Santa Clara-dam, bevindt zich op het laagste niveau van de afgelopen 10 jaar. De beschikbaarheid van water per teler en per hectare is nu gedaald tot ongeveer 1000 m3/hectare, ongeveer 3 jaar geleden was dat nog 7000 m3/hectare. Aangezien het niveau steeds lager wordt, verslechtert ook de waterkwaliteit met een hogere EC, een hoger natriumgehalte en een aantal organische vervuilingen.

Onze manieren om waterverspilling te voorkomen

Om de gevolgen van waterschaarste te minimaliseren, vangen wij vanaf het begin al het regenwater op dat op het dak van onze glazen kas valt. Via de goten wordt het water opgevangen en in onze bassins opgeslagen. Normaal kunnen wij 80000 m2 per jaar opvangen, uiteraard afhankelijk van de hoeveelheid regen gedurende het hele jaar.

Gezien de problemen met de beschikbaarheid van water hebben we een groot bassin aangelegd met een capaciteit van ongeveer 120000 m3. Het idee is om al het water, in hoeverre mogelijk, op te slaan en zo te garanderen dat we genoeg water beschikbaar hebben tijdens het seizoen. We hadden ook al een opslagcapaciteit van ongeveer 27000 m3. Wanneer onze bassins vol zitten hebben we genoeg water voor ons bedrijf gedurende een volledig seizoen.

Daarnaast hebben we geïnvesteerd in een ultrafiltratiesysteem en een hoogwaardige omgekeerde osmose. Hierdoor kunnen we 100% van het drainwater hergebruiken en besparen we veel water en meststoffen, want water is essentieel voor onze planten.

Een ander belangrijk aspect is dat wij een aanzienlijk aantal vochtigheidssensoren in onze gewassen gebruiken. Dit is om het exacte moment en de hoeveelheid water te bepalen die de planten nodig hebben, om alleen te geven wat nodig is en om waterverspilling te voorkomen.

Met alle maatregelen die we nemen zijn we zelfvoorzienend en hoeven we niet tot de hemel te bidden voor regen.