Blog

Onze duurzame vorm van energie

1 van de terreinen waar wij ons voor in zetten, wat betreft duurzaamheid, is aardwarmte. Voor de locatie ‘Vogelaer’ wordt ondertussen alweer een tijdje gebruik gemaakt van aardwarmte. Voor de locatie ‘Oranjeveld’ zijn we bezig met het realiseren van aardwarmte als duurzame en toekomstgerichte warmtebron. In samenwerking met de Warmtecoöperatie Maasdijk en alle leden. 

Aardwarmte of mooier gezegd Geothermie 

Dit is een techniek waarbij de van nature aanwezige warmte uit de ondergrond wordt opgepompt voor de verwarming van kassen. De bron ligt op een diepte van 3km en het water is 85 graden. Hiermee wordt de kas verwarmt. Het afgekoelde water stroomt met 35 graden terug in dezelfde aardlaag, waar het weer op kan warmen. 

Aardwarmte is een duurzame manier om kassen te verwarmen. Hiermee hebben we onze CO2 uitstoot sterk verminderd. Alleen al op ons bedrijf bespaart dit 70% op het verbruik van fossiele brandstoffen, vergelijkbaar met het energieverbruik van 1.500 huishoudens! Een enorme stap naar duurzaam telen waar we trots op zijn! Martien Zuidgeest is namens Frestia nauw betrokken bij het project en er wordt intensief samengewerkt met andere kwekers. De bron is sinds 2017 in gebruik en heeft voldoende capaciteit om meerdere bedrijven van warmte te voorzien. We verwachten dat de bron minimaal 15 jaar kan functioneren.  

Mede-eigenaar en initiatiefnemer aardwarmteproject 

Ook voor de Frestia locatie ‘Oranjeveld’ onderzoeken we, samen met andere kwekers en investeerders, de mogelijkheid van aardwarmte. De voorbereidingen zijn al geruime tijd aan de gang. Het belangrijkste en moeilijkste onderzoek is de samenstelling van de ondergrond. Dit bepaalt de hoeveelheid warmte die geoogst kan worden en hiermee de haalbaarheid van het project. Naar verwachting starten de boorwerkzaamheden in Maasdijk in 2022 en kunnen we vanaf 2023 gebruik maken van aardwarmte voor locatie ‘Oranjeveld’.