Blog

Samen met andere glastelers houden wij de voeten droog

Dit doen wij door de inzet van Rainlevelr, samen met veel andere deelnemende glastelers maken wij ruimte in ons hemelwaterbassin of silo wanneer er een zware bui wordt voorspeld. Zo is er minder kans op wateroverlast en waterschade in de toekomst. Dit doen wij voor de omgeving waarin we telen maar ook voor onszelf. De Rainlevelr gebruiken wij nu op onze nieuwbouwlocatie Oranjeveld.

Hoe werkt Rainlevelr?

Hoogheemraadschap van Delfland informeert de deelnemers over de neerslagverwachting en laat weten wanneer er meer ruimte nodig is. Dit doen zij door middel van een SMS. Hoogheemraadschap van Delfland verzoekt de deelnemers om een deel van het hemelwater te laten weglopen in de nabijgelegen sloten. Dit doen we op vrijwillige basis. Doordat iedereen die bij Rainlevelr is aangesloten een gedeelte opvangt van de bui, heeft iedere glasteler een beperkt risico op watertekort mocht de bui niet vallen. Hoogheemraadschap van Delfland maalt het water weg tijdens het voormalen van polders en boezems, voorafgaand aan een zware bui.

Het Nederlandse klimaat verandert, er vallen hevigere regenbuien maar hebben ook periodes van langere extreme droogte. Er zijn verschillende manieren om hier beter mee om te gaan. Om te kort aan water te voorkomen vangen wij het regenwater op. Dit doen wij door water op te vangen wat op het dak valt maar ook door grotere hemelwaterbassins te plaatsen. Deze keuze hebben wij ook gemaakt bij onze nieuwbouwlocatie in Oranjeveld. En nu is Rainlevelr ook een manier om wateroverlast te beperken door preventief ruimte te maken voor hevige regenbuien. Beter voorkomen dan genezen!

Als sector moeten wij klaar staan voor de toekomst en dat moeten wij samendoen. Wanneer er meer telers meedoen met Rainlevelr dan blijft het risico minimaal voor alle deelnemers.